Corona-impact op de zorgpremie

 
06-08-2020

De coronacrisis heeft in 2020 zwaar gewogen op het Nederlands zorgstelsel. Door de hoge toestroom aan coronapatiënten hebben de meeste ziekenhuizen veel meer kosten gehad aan intensive care. Bovendien hebben zij ook meer moeten investeren in noodzakelijk materiaal voor de specifieke behandeling van hun coronapatiënten. Het gaat hier onder andere om beademingsapparatuur, coronatesten, maskers en andere beschermingsmiddelen. Tegelijkertijd hebben veel specialisten, zoals tandartsen of fysiotherapeuten, heel wat inkomsten misgelopen doordat hun zorgverlening stilviel. 

Het was in juni volgens ex-minister van zorg Martin van Rijn nog te vroeg om een exacte inschatting te maken van de financiële schade die door de coronacrisis werd veroorzaakt, maar de extra kosten die door de hele zorgsector werd opgelopen, zullen ongetwijfeld zeer hoog liggen.

Het roept dus de vraag op: wie gaat al deze kosten betalen? 

Stijgt de zorgpremie volgend jaar? 
In eerste instantie vermoedt men dat de zorgpremie in 2021 zal stijgen. Ex-minister van zorg Martin van Rijn wou in juni echter nog niet spreken van een stijging van de zorgpremie, alhoewel dit volgens verschillende specialisten onvermijdelijk is als men de zorgsector wil redden. Volgens gezondheidseconoom Wim Groot zou de zorgpremie in 2021 jaarlijks met een gemiddeld bedrag van 150 euro stijgen. Met een economische crisis in het vooruitzicht, is dit voor veel mensen slecht nieuws.  Veel Nederlanders zijn immers hun baan kwijt, of bevinden zich momenteel in een financieel kwetsbare situatie. Een stijging van de zorgpremie zou hun situatie nog meer schaden.  

Daarom wordt er in politieke kringen verder nagedacht over mogelijke oplossingen. 

Hulp van de zorgverzekeraars en grote bedrijven
GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft alvast zijn eigen suggesties. Volgens hem is het onaanvaardbaar om in tijden van crisis de gemiddelde Nederlander nog meer geld te laten ophoesten. Daarom wil hij anticiperen op de mogelijke stijging van de zorgpremie door een spoedwet in het leven te roepen. Deze wet zou een stijging van de zorgpremies tijdelijk verbieden. 

Dit betekent dat de zorgverzekeraars een deel van de kosten zelf moeten dragen. Volgens Jesse Klaver is dit een redelijk voorstel. Nederlandse zorgverzekeraars hebben immers te allen tijde een financiële buffer ter beschikking staan. De bedoeling van deze reserve is om ervoor te zorgen dat zij in crisistijden nog steeds kwaliteitsvolle zorgverlening kunnen blijven financieren. Hun financiële reserve zou echter onvoldoende zijn om alle bijkomende kosten van de coronacrisis te dragen. 

Voor de verdere financiering van deze kosten kijkt Jesse Klaver in de eerste plaats naar grote bedrijven.

In 2020 werd er besloten om de winstbelasting voor grote bedrijven te verlagen. Dit vindt de politicus onaanvaardbaar. Volgens zijn redenering gaat het hier enkel om bedrijven die ondanks de crisis nog steeds winstgevend zijn. Onder het oud belastingstelsel zouden deze bedrijven niet in gevaar komen te staan en daarom verwacht Jesse Klaver solidariteit uit deze hoek. Volgens hem is het belangrijk dat iedereen in de maatschappij voldoende bijdraagt aan de nieuwe steunmaatregelen, zeker als de allerzwaksten hiermee geholpen worden. 

Huidige minister van zorg Tamara van Ark kan net zoals haar voorganger nog geen uitspraken maken over de maatregelen die effectief genomen zullen worden in 2021. Zij verwacht wel dat de financiële reserves van de zorgverzekeraars aangesproken zullen worden om de geanticipeerde premiestijging zoveel mogelijk te dempen. 

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.