Zorgverzekering nieuws

 

Reizen in coronatijden: wat met de zorgverzekering in het buitenland?

10-09-2020

Reizen in coronatijden: wat met de zorgverzekering in het buitenland? Sinds het begin van de lente heeft de coronapandemie het internationaal reizen bemoeilijkt. Elk land heeft toen een resem maatregelen getroffen om de spreiding van het virus in te dammen. Toen werden de meeste landsgrenzen voor onbepaalde duur gesloten, werden er nationale lockdowns uitgevaardigd, en werden er tal van andere maatregelen getroffen die onze verplaatsingen zouden beperken.

» Lees meer

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om kosten te drukken

07-08-2020

Omwille van de hoge zorgkosten die de coronacrisis heeft veroorzaakt, zijn de meeste zorgverzekeraars op zoek naar financiële ademruimte. Om de kwaliteit van hun service te blijven waarborgen, willen ze dit vooral doen door efficiënter om te springen met hun kostenvergoeding. Zo willen de zorgverzekeraars de vergoedingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en het aanbieden van restitutiepolissen onder de loep nemen.  

» Lees meer

Corona-impact op de zorgpremie

06-08-2020

De coronacrisis heeft in 2020 zwaar gewogen op het Nederlands zorgstelsel. Door de hoge toestroom aan coronapatiënten hebben de meeste ziekenhuizen veel meer kosten gehad aan intensive care. Bovendien hebben zij ook meer moeten investeren in noodzakelijk materiaal voor de specifieke behandeling van hun coronapatiënten. Het gaat hier onder andere om beademingsapparatuur, coronatesten, maskers en andere beschermingsmiddelen. Tegelijkertijd hebben veel specialisten, zoals tandartsen of fysiotherapeuten, heel wat inkomsten misgelopen doordat hun zorgverlening stilviel. 

» Lees meer

Coronacrisis: financiële risico’s voor zorgverzekeraars en hun klanten

20-07-2020

Coronacrisis: financiële risico’s voor zorgverzekeraars en hun klanten. Wat moet u weten?Door de complexe situatie die tijdens de coronacrisis is ontstaan, komen zowel de zorgverzekeraars als hun klanten voor een aantal uitdagingen te staan. Omwille van de uitzonderlijkheid van de coronapandemie, vragen veel klanten zich af wat er nu wel of niet gedekt wordt door hun basispakket. Wanneer moet er eigen risico betaald worden?

» Lees meer

Recordaantal overstappers verwacht: prijs bepaalt

14-12-2019

Recordaantal overstappers verwacht: prijs bepaaltDe meeste premies gaan omhoog, terwijl de collectiviteitskorting volgend jaar omlaaggaat. Toch hebben niet alle zorgverzekeraars premiestijgingen aangekondigd voor 2020. In de zoektocht naar de beste prijs wordt dit jaar een recordaantal overstappers verwacht.

» Lees meer

Het einde van restitutiepolissen en vrije zorgkeuze in Nederland?

14-12-2019

Restitutiepolissen worden duurder en ook de overheid wil maximumtarieven gaan opleggen voor de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. De maatregelen staan volgens betrokkenen vrije zorgkeuze in de weg. Experts zeggen dat zorgverzekeraars niet anders kunnen: ze lopen structureel verlies op restitutiepolissen.

Volgens 5,000 ondertekenaars van een brief van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) wil de overheid maximumtarieven gaan opleggen voor zorgaanbieders die geen contract met zorgverzekeraars hebben. 

» Lees meer

Zo verandert je zorgverzekering in 2020

02-10-2019

Zo verandert je zorgverzekering in 2020Op Prinsjesdag werd de Miljoenennota gepresenteerd en belangrijk onderdeel waren de veranderingen in de zorg. Elk jaar weer kijken verzekerden reikhalzend uit en vragen zich af of ze er vooruit of achteruitgaan. We kunnen inmiddels conclusies trekken: de basisverzekering verandert, de premie gaat omhoog, maar de zorgtoeslag stijgt ook. 

» Lees meer

Grote veranderingen in de collectieve zorgverzekeringen op komst

30-09-2019

Grote veranderingen in de collectieve zorgverzekeringen op komstVanaf 2020 gaat de premie voor de collectieve zorgverzekering aanzienlijk omhoog in Nederland. Met name de minimuminkomens worden getroffen. En een groot deel van de Nederlanders is er niet van op de hoogte.

» Lees meer

Bij deze zorgverzekeraar wil je geen betalingsachterstand hebben

22-09-2019

Bij deze zorgverzekeraar wil je geen betalingsachterstand hebbenOnderdeel van het hebben van een zorgverzekering is het betalen van je premie. Het kan af en toe gebeuren dat een verzekerde vergeet te betalen, maar als dat vaak gebeurt ontstaat er een betalingsachterstand. En sommige zorgverzekeraars gaan tot het gaatje om zo’n schuld te innen.

» Lees meer

Stoppen met roken vanaf 2020 vergoed vanuit de basisverzekering

19-09-2019

Stoppen met roken vanaf 2020 vergoed vanuit de basisverzekeringStoppen met roken moet aangemoedigd worden, onder meer door behandelingen niet meer onder het eigen risico te laten vallen. Vergoedingen voor verslavingen moeten daarnaast direct vergoed worden bij instanties. Preventieve zorg gaat er in 2020 op vooruit, zo blijkt.

» Lees meer

Inhoud syndiceren