Zorgverzekering 2022 informatie

 

Zorgverzekering 2022

Kies de zorgverzekering die het beste past bij uw situatie en gezinssamenstelling. Dit kan uw huidige verzekeraar zijn, maar misschien bent u bij een andere zorgverzekeraar wel beter of goedkoper uit. Sluit direct uw zorgverzekering af en profiteer van online kortingen.

Wat verandert er in 2022

De gemiddelde premiestijging is ongeveer €31 op jaarbasis, wat neerkomt op een stijging van ongeveer €2,60 per maand ten opzichte van 2021. Het wettelijk verplicht eigen risico blijft €385. De maximale zorgtoeslag voor een éénpersoonshuishouden gaat omhoog met €36. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt de maximale zorgtoeslag met €40, een stijging van €3,33 per maand.

Belangrijke wijzigingen in het basispakket

  • Elektriciteitskosten mechanische ademhalingsondersteuning thuis kunnen vanaf 1 januari 2022 worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
  • Verblijf in de buurt van het ziekenhuis na CAR-T-celtherapie zal tot bepaalde hoogte worden vergoed voor patiënten die verder dan 60 minuten van een expertziekenhuis wonen.

Herstelzorg Covid

Herstelzorg voor mensen met langdurige klachten na corona blijft in elk geval tot augustus 2022 in stand. Het gaat om de volgende vergoedingen:
  • Fysiotherapie maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie maximaal 10 uur extra
  • Logopedie zonder limiet
  • Dieetadvisering maximaal 7 uur extra

Vergelijk zorgverzekeringen 2022

De dekking van de basisverzekering is wettelijk vastgelegd. Toch kan het geen kwaad om de premies voor de basisverzekering eens te vergelijken. De hoogte van het eigen risico bepaalt uiteindelijk de hoogte van de premie. Vergelijk en bespaar honderden euro's per jaar.

Eigen risico: hoe zit het nu precies?

Het eigen risico in 2022 blijft €385. Dit betekent dat u in 2022 de eerste €385 voor zorg uit het basispakket zelf moet betalen. Pas daarna komt u in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit geldt voor vrijwel alle zorg uit het basispakket, op een aantal uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende verzekeringen.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het eigen risico bestaat uit twee verschillende delen: het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico, een risico wat u zelf kunt kiezen. De stelregel is dat hoe hoger uw vrijwillig eigen risico is, hoe lager de zorgpremie is die u maandelijks betaalt.

Stem de polis af op uw situatie

Is uw gezinssamenstelling veranderd of verwacht u dat u in 2022 meer of minder medische zorg nodig hebt dan is het goed om te kijken welke zorgverzekering het beste bij u past. Het kan voordeliger zijn om u en uw partner apart te verzekeren. Zo voorkomt u dat een van beide een onnodig hoge premie betaalt voor vergoedingen waar u misschien helemaal geen gebruik van gaat maken, zoals bijvoorbeeld voor de tandarts of voor fysiotherapie.

Collectieve zorgverzekering

Wanneer u gebruik maakt van een collectieve zorgverzekering krijgt u korting op de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering. Dit hoeft trouwens niet altijd de voordeligste keuze te zijn. Sommige zorgverzekeringen zijn namelijk standaard goedkoper dan een collectieve ziektekostenverzekering met korting.

Nieuwe verzekering afsluiten

Wanneer u een aantal goede verzekeringen heeft gevonden, is het belangrijk om niet alleen naar de prijs maar ook naar de voorwaarden te kijken. Heeft u uw keuze gemaakt, dan sluit u de verzekering rechtstreeks bij de nieuwe zorgverzekeraar af. Als u vóór 1 januari bent overgestapt, zegt de nieuwe verzekeraar de oude verzekering automatisch voor u op.

Oude polis opzeggen kan tot 1 januari

Elk jaar, zo rond half november, ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar het aanbod voor het nieuwe jaar. U heeft dan tot 1 januari de tijd om uw oude polis op te zeggen. Om u de tijd te gunnen bij het zoeken naar een nieuwe verzekeraar heeft u tot 1 februari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari. Na 1 februari kunt u niet meer wisselen van ziektekostenverzekering. Let wel op: als u een nieuwe zorgverzekering pas in januari afsluit, moet u de oude verzekering wel vóór 1 januari hebben opgezegd.