Zorgverzekering nieuws

 

Solidariteit tussen Nederlandse zorgverzekeraars

16-12-2020

Kosten die ontstaan zijn door een Covid-19 infectie zouden door de verschillende zorgverzekeraars onderling verdeeld moeten worden om erger te voorkomen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit advies komt er naar aanleiding van vragen van de zorgverzekeraars. Volgens hen komt zonder solidariteit de continuïteit van de Nederlandse zorg in het gedrang.

» Lees meer

Collectieve schuldregeling bij zorgverzekeraars

16-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 moet de gewijzigde Wet voor gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht gaan. Deze landelijke convenant zorgt ervoor dat leveranciers en gemeenten vanaf volgend jaar verplicht gaan samenwerken om betalingsachterstanden bij klanten op te lossen.

» Lees meer

De meerwaarde van een collectieve zorgverzekering

23-10-2020

Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die tegelijk wordt afgesloten voor een grote groep mensen. Meestal heeft deze groep mensen een aantal dingen gemeen, zoals het feit dat ze op dezelfde plaats werken, dezelfde leeftijd hebben, lid zijn van dezelfde vereniging of wonen in eenzelfde gemeente. De inhoud van deze verzekering is in principe voor iedereen die in het collectief zit hetzelfde. Deze collectieve zorgverzekeringen kunnen voor zowel de collectiviteithouders, de deelnemers en de zorgverzekeraar heel wat meerwaarde betekenen.

» Lees meer

Medicijnentekort: oorzaken en gevolgen

23-10-2020

Apothekersorganisatie KNMP publiceerde een aantal cijfers waaruit bleek dat er niet minder dan 1492 medicijnen tekort waren in 2019. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2018. In vergelijking met 2008 kan men zelfs spreken over een tekort toename van 700%. Steeds vaker moeten apothekers patiënten teleurstellen door hen te vertellen dat bepaalde medicijnen gewoon niet beschikbaar zijn.

» Lees meer

Luisteren als remedie tegen eenzaamheid

20-10-2020

De Covid-19 pandemie heeft de samenleving zeer zwaar getroffen. Het virus heeft niet alleen rechtstreeks veel slachtoffers geëist, maar ook onrechtstreeks veel andere levens beschadigd. Om de spreiding van het virus in te dammen en bepaalde kwetsbare groepen te beschermen, heeft de overheid een aantal maatregelen, zoals de lockdown, moeten aankondigen. Deze hebben de maatschappij voor een onbepaalde duur tot stilstand gebracht.

» Lees meer

Digitale hulpmiddelen voor de zorgsector

19-10-2020

De zorgsector wordt al een tijdje overbelast en dat is al zeker het geval sinds het begin van de coronacrisis in Maart 2020. Zorgverzekeraars zijn dus constant op zoek naar effectieve manieren om huisdokters en specialisten te ontlasten, maar nog steeds met oog voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Sommige zorgverzekeraars hebben daarom besloten om nieuwe technologieën in te schakelen waarmee ze hun patiënten kunnen helpen.

» Lees meer

Samenwerking tussen zorgverzekeraars en lokale partners voor een betere GGZ

19-10-2020

De GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) kampt al sinds lange tijd met een aantal problemen zoals bijvoorbeeld de lange wachtlijsten en het gebrek aan duurzame kwalitatieve zorgen. Een aantal zorgverzekeraars hebben besloten om deze problemen aan te pakken door samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale partners. Op die manier willen ze voor de komende jaren effectieve en duurzame oplossingen aanbieden die de GGZ moeten helpen.

» Lees meer

Reizen in coronatijden: wat met de zorgverzekering in het buitenland?

10-09-2020

Reizen in coronatijden: wat met de zorgverzekering in het buitenland? Sinds het begin van de lente heeft de coronapandemie het internationaal reizen bemoeilijkt. Elk land heeft toen een resem maatregelen getroffen om de spreiding van het virus in te dammen. Toen werden de meeste landsgrenzen voor onbepaalde duur gesloten, werden er nationale lockdowns uitgevaardigd, en werden er tal van andere maatregelen getroffen die onze verplaatsingen zouden beperken.

» Lees meer

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om kosten te drukken

07-08-2020

Omwille van de hoge zorgkosten die de coronacrisis heeft veroorzaakt, zijn de meeste zorgverzekeraars op zoek naar financiële ademruimte. Om de kwaliteit van hun service te blijven waarborgen, willen ze dit vooral doen door efficiënter om te springen met hun kostenvergoeding. Zo willen de zorgverzekeraars de vergoedingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en het aanbieden van restitutiepolissen onder de loep nemen.  

» Lees meer

Corona-impact op de zorgpremie

06-08-2020

De coronacrisis heeft in 2020 zwaar gewogen op het Nederlands zorgstelsel. Door de hoge toestroom aan coronapatiënten hebben de meeste ziekenhuizen veel meer kosten gehad aan intensive care. Bovendien hebben zij ook meer moeten investeren in noodzakelijk materiaal voor de specifieke behandeling van hun coronapatiënten. Het gaat hier onder andere om beademingsapparatuur, coronatesten, maskers en andere beschermingsmiddelen. Tegelijkertijd hebben veel specialisten, zoals tandartsen of fysiotherapeuten, heel wat inkomsten misgelopen doordat hun zorgverlening stilviel. 

» Lees meer

Inhoud syndiceren