Solidariteit tussen Nederlandse zorgverzekeraars

 
16-12-2020

Kosten die ontstaan zijn door een Covid-19 infectie zouden door de verschillende zorgverzekeraars onderling verdeeld moeten worden om erger te voorkomen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit advies komt er naar aanleiding van vragen van de zorgverzekeraars. Volgens hen komt zonder solidariteit de continuïteit van de Nederlandse zorg in het gedrang.

Rampjaar 2020 maakt solidariteit noodzakelijk 
In normale omstandigheden zijn onderlinge financiële verrekeningen in strijd met de gewoonlijke concurrentieregels en mogen verzekeraars enkel hun eigen verzekerden vergoeden. De corona crisis heeft bepaalde zorgverzekeraars echter bijzonder hard getroffen. Hierdoor lijkt een solidaire kostenverdeling noodzakelijk om te voorkomen dat sommige zorgverzekeraars ten onder gaan. Dit zou anders betekenen dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorgverlening bedreigd wordt.  

In 2020 is, omwille van de Covid-19 crisis, de vraag en aanbod voor normale zorghulp enorm verminderd. Het merendeel van de kosten werd gebruikt voor de noodbehandeling van corona patiënten die het hele jaar lang de ziekenhuizen hebben overspoeld. De kosten hebben zich door de plotse omvang van de crisis opgestapeld, zonder dat zorgverzekeraars echt een kans kregen om hun eigen beleid aan te passen. 

Door de coronakosten onder elkaar te verdelen, wordt de impact van deze kosten alleszins gedempt. Zonder deze maatregel zouden sommige zorgverzekeraars harder getroffen worden dan anderen. Dit heeft te maken met de ongelijke spreiding van de infecties doorheen de provincies. Noordelijke provincies, zoals Friesland en Groningen bijvoorbeeld, werden minder hard getroffen dan andere regio’s. 

De ACM wenst niet op te treden tegen deze samenwerking omdat dit in het algemeen belang van mensen en bedrijven is.

Kosteninvloed op de premies
Uit de meest recente berekening van de rijksbegroting, blijkt dat de coronacrisis voorlopig 1 miljard euro gekost heeft, en dat is dan zonder de economische schade van de tweede golf erbij te rekenen. Ongetwijfeld zullen deze kosten nog veel hoger uitvallen door de heropflakkering van de Covid crisis tijdens de wintermaanden. 

Omdat de overheid voorlopig heeft beslist om de kosten volledig te laten betalen door de financiële reserves van de verzekeraars, betekent dit dat het de verzekerden zijn die uiteindelijk de eindfactuur zullen betalen. De extra kosten zullen zich ongetwijfeld laten voelen tijdens de volgende premie-indexatie. 

In totaal zou het op jaarbasis gaan om een premiestijging van 58 euro per verzekerde.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar  
Goed om te weten is dat de basisverzekering alle zorg dekt die te maken heeft met Covid-19 behandelingen, ongeacht de polis of de zorgverzekeraar bij wie de verzekerde is aangesloten. Zo kan je beroep maken op jouw basisverzekering voor coronatesten, urgente zorg, nazorg en herstelzorg en ook zorg in het buitenland. Voor sommige vormen van zorg kan het zijn dat je ook nog een verplicht eigen risico of vrijwillige eigen risico zal moeten betalen. Dit is zeker het geval voor fysiotherapie en ergotherapie, of voor buitenlandse spoedzorg die duurder is dan in Nederland

Voor Coronazorg is het dus niet noodzakelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten, omdat de meest hoofdzakelijke kosten gedekt worden door de basisverzekering en standaard hetzelfde zijn voor elke zorgverzekeraar.

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.