Zorgverzekering 2023 informatie

 

Zorgverzekering 2023

Kies de zorgverzekering die het beste past bij uw situatie en gezinssamenstelling. Dit kan uw huidige verzekeraar zijn, maar misschien bent u bij een andere zorgverzekeraar wel beter of goedkoper uit. Sluit direct uw zorgverzekering af en profiteer van online kortingen.

Wat verandert er in 2023

De verwachtte gemiddelde premiestijging is ongeveer €135 op jaarbasis, wat neerkomt op een stijging van ongeveer €11 per maand ten opzichte van 2022.
Het wettelijk verplicht eigen risico blijft €385.
De zorgtoeslag voor een éénpersoonshuishouden gaat omhoog met maximaal €514 en wordt op jaarbasis maximaal €1.850. Voor een meerpersoonshuishouden ligt dit bedrag op maximaal €3.166, een stijging van maximaal €613 op jaarbasis.

Belangrijke wijzigingen in het basispakket

  • Voor ex-coronapatiënten met ernstige klachten is de vergoeding van paramedische herstelzorg (fysiobehandelingen, diëtetiek, oefen- en ergotherapie) verlengd tot augustus 2023.
  • Vergoeding voor de combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting stopt. In plaats daarvan komt de NIPT, waarvoor geen eigen risico geldt bij medische indicatie. Voor zwangeren zonder medische indicatie verdwijnt per 1 april 2023 de eigen bijdrage van €175.
  • Vitamine D verdwijnt uit het basispakket. Dit geldt niet voor alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol: de vergoeding van deze vormen van Vitamine D blijft in de basisverzekering.
  • De immunotherapie bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI, die sinds juli 2022 is toegevoegd aan het basispakket, wordt ook in 2023 vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergelijk zorgverzekeringen 2023

De dekking van de basisverzekering is wettelijk vastgelegd. Toch kan het geen kwaad om de premies voor de basisverzekering eens te vergelijken. De hoogte van het eigen risico bepaalt uiteindelijk de hoogte van de premie. Vergelijk en bespaar honderden euro's per jaar.

Eigen risico: hoe zit het nu precies?

Het eigen risico in 2023 blijft €385. Dit betekent dat u in 2023 de eerste €385 voor zorg uit het basispakket zelf moet betalen. Pas daarna komt u in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Dit geldt voor vrijwel alle zorg uit het basispakket, op een aantal uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende verzekeringen.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het eigen risico bestaat uit twee verschillende delen: het verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico, een risico wat u zelf kunt kiezen. De stelregel is dat hoe hoger uw vrijwillig eigen risico is, hoe lager de zorgpremie is die u maandelijks betaalt.

Stem de polis af op uw situatie

Is uw gezinssamenstelling veranderd of verwacht u dat u in 2023 meer of minder medische zorg nodig hebt dan is het goed om te kijken welke zorgverzekering het beste bij u past. Het kan voordeliger zijn om u en uw partner apart te verzekeren. Zo voorkomt u dat een van beide een onnodig hoge premie betaalt voor vergoedingen waar u misschien helemaal geen gebruik van gaat maken, zoals bijvoorbeeld voor de tandarts of voor fysiotherapie.

Nieuwe verzekering afsluiten

Wanneer u een aantal goede verzekeringen heeft gevonden, is het belangrijk om niet alleen naar de prijs maar ook naar de voorwaarden te kijken. Heeft u uw keuze gemaakt, dan sluit u de verzekering rechtstreeks bij de nieuwe zorgverzekeraar af. Als u vóór 1 januari bent overgestapt, zegt de nieuwe verzekeraar de oude verzekering automatisch voor u op.

Oude polis opzeggen kan tot 1 januari

Elk jaar, zo rond half november, ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar het aanbod voor het nieuwe jaar. U heeft dan tot 1 januari de tijd om uw oude polis op te zeggen. Om u de tijd te gunnen bij het zoeken naar een nieuwe verzekeraar heeft u tot 1 februari om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar. Uw ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari. Na 1 februari kunt u niet meer wisselen van ziektekostenverzekering. Let wel op: als u een nieuwe zorgverzekering pas in januari afsluit, moet u de oude verzekering wel vóór 1 januari hebben opgezegd.