Extra investering in de zorg, ook na de coronacrisis

 
19-10-2021

Extra investering in de zorg, ook na de coronacrisisHoewel de meest ingrijpende fase van de coronacrisis achter ons ligt, zijn de risico’s nog niet verdwenen. Het kabinet heeft daarom beslist om in 2022 vooralsnog 2,1 miljard euro te investeren in de coronabestrijding. Ook investeringen in de reguliere zorg gaan omhoog. 

 Stijgende kosten
Het afgelopen jaar is 116 miljard uitgegeven aan zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) door de huishoudens, verzekeraars en de overheid samen. Dat is een stijging van 8,3% ten opzichte van 2019. Het verrast niet dat de stijging vooral gestuwd wordt door de coronacrisis. De extra uitgave werden vooral gedaan door de overheid. Per persoon werd er circa. 340 euro meer uitgegeven, een stijging van 28%. Via de Wet langdurige zorg en de zorgverzekering werd 190 euro meer uitgegeven per persoon. Dit terwijl de rekeningen die mensen zelf betaalden zo’n 40 euro minder waren, een daling van 6%. Dit komt omdat zij minder vaak een bezoek brachten aan specialisten zoals de tandarts of de fysiotherapeut. 

Extra investeringen
Het kabinet kondigde ondertussen aan dat het zich maximaal blijft inzetten om de coronacrisis te bestrijden. Het investeert ook komend jaar in het vaccinatieprogramma, de monitoring van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Ook wordt er gewerkt aan een plan om voldoende voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Al bij al wordt er zo’n 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022.

Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden moet de zorg toekomstbestendig worden. Er wordt onder andere meer aandacht gegeven aan preventie en gezondheid, focus op organisatie en regie en ook voor vernieuwing en werkplezier. Het kabinet trekt bijvoorbeeld het komende jaar 14 miljoen euro uit voor de stimuleringsregeling e-health thuis. Om de zorg toekomstbestendig te maken is het namelijk belangrijk om de inzet van digitaal ondersteunende zorg te vergroten. Tijdens de coronacrisis is dit des te belangrijker geworden, onder andere om gegevens makkelijk te kunnen uitwisselen tussen het RIVM, de GGD en zorgaanbieders.

Digitalisering ook na corona interessant
Als het aan Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland ligt, wordt elke zorgaanbieder verplicht om naast fysieke zorg ook e-hulp aan te bieden. Op dit moment wordt de digitale zorg nog niet overal aangeboden. De ene zorgaanbieder doet het wel, de andere niet. Zorgverzekeraar Nederland pleit er daarom voor dat de digitale zorg in de wet verankerd wordt zodat iedereen, in overleg met de behandelende arts, er zelf voor kan kiezen. 

Digitale zorg is trouwens niet alleen voor jongere generaties. De 96-jarige mevrouw Stam – De Jager is absoluut fan van de digitale apparaten en het videobellen. Ze heeft onder andere een digitale weegschaal die haar gewicht meteen naar de dokter verstuurd en een gps-horloge met alarmknop en een automatisch medicijn-uitgifte-kastje dat de thuiszorg waarschuwt als ze haar medicijnen is vergeten. 

Preventie bespaard kosten
Ongeveer 80% van de zorguitgave gaat naar 20% van de bevolking. Deze kosten worden gemaakt tijdens de laatste jaar van een leven. Momenteel wordt slechts 3% van de zorguitgave besteed aan het voorkomen van ziekte en aan gezond blijven. Hoe minder mensen ziek worden, hoe minder de kost aan zorg, dus preventie is de boodschap. 

Zilveren Kruis stelt dat zorginnovaties ondersteunen bij een betere gezondheid. Er bestaan reeds digitale coaches die helpen bij een betere levensstijl. Innovaties kunnen echter ook ingezet worden bij mensen die ziek zijn om zorg te voorkomen. Een voorbeeld is HartWacht. HartWacht is een telemonitoringsysteem voor patiënten met hartfalen. Deze tool geeft een aantoonbaar effect op de gezondheid: minder ziekenhuisopnamen en polikliniekbezoeken. Door nauwkeurige data-analyse komen patiënten sneller in een preventietraject terecht. Dankzij DNA-analyse kan in de toekomst geanticipeerd worden op aandoeningen nog voor iemand effectief ziek wordt. Er kan dan ingegrepen worden voor de ziekte zich ontwikkelt en voorkomen is altijd beter dan genezen. 

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.