Steeds meer behandelingen en hulpmiddelen voor diabetici

 
13-09-2021

In 2019 waren er in Nederland ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes. Zo’n 90% daarvan kampt met type 2 diabetes, de overige 10% met type 1 diabetes. Naar verwachting zal het aantal Nederlanders met diabetes in 2040 stijgen tot ruim 1,4 miljoen. 

Gelukkig komen er ook steeds meer behandelingen en hulpmiddelen op de markt om het leven van diabetici aangenamer te maken. Het Nederlandse Diabetescentrum Diabeter heeft onlangs nog wereldwijde erkenning gekregen voor hun innovatieve waardegedreven zorg die streeft naar een betere uitkomst voor de patiënt. In samenwerking met Medtronic heeft Diabeter een Value Based Healthcare (VBHC) concept ontwikkeld. Met behulp van data en analyses die altijd inzichtelijk zijn voor alle behandelaren, alsook de patiënten, wordt de zorg zo geoptimaliseerd. 

Hybride kunstalvleesklier
De hybride kunstalvleerklies is een nieuw hulpmiddel voor diabetici ontwikkeld door het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). De hybride kunstalvleerklier is een sensorgestuurde insulinepomp die er voor zorgt dat diabetici geen hyper (te hoge glucosewaarde) of hypo (te lage glycosewaarde) meer kunnen krijgen. 

Er bestaan al langer hulpmiddelen voor diabetici om met behulp van een sensor hun bloedsuikerspiegel in de gaten te houden en op basis daarvan een insulinepomp aan te sturen. Deze hulpmiddelen zijn echter alleen in staat om hypo’s te voorkomen, een te lage bloedsuikerspiegel. De nieuwe hybride kunstalvleesklier kan ook hyper’s voorkomen. Wanneer de sensor merkt dat de bloedsuikerspiegel te hoog dreigt te worden zal de insulinepomp een extra hoeveelheid bolusinsuline afgeven om zo de bloedsuikerspiegel terug omlaag te halen. 

Het systeem is ontwikkeld door MedTronic en genaamd de Minimed 780G. Het systeem wordt toegepast bij mensen met type 1 diabetes. Bij deze patiënten heeft de alvleesklier alle insuline producerende cellen verloren. Hierdoor zijn ze volledig afhankelijk van insuline die via een insulinepen of -pomp moet worden toegediend. Met behulp van een algoritme wordt de dosering en toediening van zowel basale insuline (voor een hypo) als bolusinsuline (voor een hyper) geautomatiseerd. De patiënt moet aldus amper omkijken naar zijn bloedsuikerspiegel. Een te hoge of te lage glucosespiegel kan elke vijf minuten gecorrigeerd worden. 

Digitale diabeteszorg
Door corona is heel de wereld in een versnelde digitalisering terecht gekomen, ook de zorgsector. Diabetes type 1 patiënten, behorend tot één van de risicogroepen van COVID-19, gaan ook mee in deze digitalisering. Diabetes zorgaanbieder Diabeter heeft besloten om hun digitale diabeteszorg, in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, permanent aan te bieden. 

Het ‘oude normaal’ van de zorg voor diabetes patiënten verliep over het algemeen aan de hand van metingen en bezoek in de poliklinieken. Toen dat plots niet meer zo vanzelfsprekend was bleek de toegevoegde waarde van een speciaal behandelteam dat op afstand de glucosewaardes van mensen met type 1 diabetes in de gaten houdt niet te onderschatten. Als gevolg konden vrijwel alle reguliere afspraken voor diabeteszorg die voorheen in de polikliniek plaatsvonden nu ook op afstand gehouden worden. Deze ontwikkeling was reeds bezig voor de coronacrisis, maar kwam in 2020 plots in een stroomversnelling. 

Diabeter gaat met ondersteuning van Zilveren Kruis de komende periode hun diabeteszorg verder transformeren en zal de digitale diabeteszorg structureel opnemen in het zorgaanbod. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om ook naar de polikliniek te komen, al is dat eerder enkel als het echt nodig is of als de patiënt dat expliciet wenst. 

“De digitalisering van diabeteszorg draagt bij aan de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van leven van onze verzekerden. Ook vergroot het de keuzevrijheid van mensen om daar zorg te krijgen waar zij die het liefst ontvangen: van wachtkamer naar woonkamer”, zo zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. 

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.