De beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars aan zorgverleners leiden tot problemen

 
02-12-2016

De beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars aan zorgverleners leiden tot problemenZorgverzekeraars leggen aan zorgverleners dikwijls beperkende voorwaarden op. Deze kunnen leiden tot minder behandelingen of slechtere medicijnen dan waarop verzekerden recht denken te hebben op basis van hun aanvullende verzekering. Een zorgverlener mag bijvoorbeeld door deze beperkende voorwaarden maar 15 fysiotherapeutische behandelingen geven, terwijl de verzekerde zich wel aanvullend verzekerd heeft voor 30 behandelingen. Met andere woorden, ondanks de aanvullende verzekeringen leiden de beperkende voorwaarden er toe dat er een behandelmaximum is dat onder het aantal van de aanvullende module ligt.

Het gevolg is dat veel zorgverleners ervoor kiezen om door te behandelen zonder betaling van de zorgverzekeraars waarmee ze een contract hebben afgesloten. Dit leidt tot frustratie onder zorgverleners en conflicten met de zorgverzekeraars. Andere zorgverleners kiezen ervoor geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars, waardoor de zorgvrager de kans loopt dat een deel van zijn behandeling uiteindelijk niet vergoed wordt.

De Consumentenbond spreekt van misleiding van de zorgvrager. De zorgvrager heeft namelijk geen goed inzicht over wanneer het behandelmaximum bereikt is. Het behandelmaximum kan verder ook niet worden nagegaan of opgevraagd, omdat de zorgverlener gebonden is aan een geheimhoudingsplicht hierover. Verder zijn De Consumentenbond en de artsenorganisatie VvAA ongerust over de bovengenoemde keuze van een steeds groter aantal zorgverleners geen contract meer aan te gaan met een zorgverzekeraar, omdat het kan uitmonden in minder toegankelijke zorg.

Zorgverzekeraars Nederland, hierna afgekort als ZN, heeft laten weten dat dergelijke beperkende voorwaarden inderdaad gelden. Ze blijven in de toekomst ook gelden omdat ze volgens ZN toegankelijke zorg waarborgen. Volgens ZN leidt het niet tot verslechtering in de zorg.
De Consumentenbond onderzoekt hiernaast of ze juridische stappen kan zetten tegen de volgens hen te trage informatieverstrekking door verzekeraars. Volgens de bond is het voor het publiek te laat bekend welke behandelingen het komende jaar wel of niet volledig vergoed gaan worden. In het verlengde hiervan wil de bond dat de overstaptermijn dit jaar verlengd wordt naar meer dan de huidige zes weken, om zo te garanderen dat men een goed geïnformeerde keuze kan maken. De Nederlandse Zorgautoriteit voegt hier nog aan toe dat de contractering met zorgverleners midden november al rond zou moeten zijn, zodat overstappers en potentiële overstappers beter weten waar ze aan toe zijn.

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.