De start van een nieuw tijdperk in de zorg

 
20-08-2021

De digitalisering van de zorg is al langer op gang, maar dankzij de coronacrisis is deze in een verdere  stroomversnelling terecht gekomen. Zilveren Kruis investeert al enkele jaren actief in een manier van zorg waarbij de verzekerden zorg in de eigen omgeving kunnen krijgen en de inzet van technologie mee in het zorgproces wordt verweven. Digitalisering en innovatieve zorgconcepten bieden mogelijkheden om de bestaande zorg beter de organiseren.

Online contact
De innovatiefondsen van Zilveren Kruis hebben in 2020 zo’n 4,6 miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van de zorg én het verbeteren van de gezondheid. Net iets meer dan de helft van dit bedrag is besteed aan het dichter bij huis brengen van de zorg. Flexdokters brengt bijvoorbeeld huisartsenzorg dichter bij de patiënt. Flexdokters is een onafhankelijke not-for-profit organisatie van en voor huisartsen. Als patiënt bepaal je zelf op welke manier en op welk moment jij zorg van je huisarts wil krijgen, en dat allemaal via de slimme inzet van digitale mogelijkheden zoals een videoconsult of online afspraken maken. De innovatiefondsen van Zilveren Kruisen hebben in 2020 tevens geïnvesteerd in tuinen. Klinkt gek, maar een tuin stimuleert een gezonde levensstijl en gaat eenzaamheid en depressie tegen. De Ankertuin bij zorgcentrum Het Anker in Kesteren en de Powergardens in 6 wijken in Rotterdam zijn hier een mooi voorbeeld van. Ook coronagerelateerde zorg en hulp kan tegenwoordig online. Met Virtual Reality werden in het Erasmus MC zorgprofessionals opgeleid om coronapatiënten te verzorgen en werd psychologische support aangeboden aan deze patiënten en hun naasten. Boodschappendienst Zoefzoef doet dan weer boodschappen voor COVID-19 patiënten die minder mobiel zijn en geen netwerk hebben dat boodschappen voor hun kan doen. 

Digitalisering van behandelingen
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en ziekenhuisorganisatie Santeon gaan samenwerken om de Nederlandse (ziekenhuis)zorg te verbeteren. Hun doel: de zorg doelmatiger en efficiënter leveren, de zorg waar mogelijk dichter bij de patiënt organiseren, en toenemende patiënttevredenheid met gelijke of dalende zorgkosten. Eén van de key elements om dit te bereiken is de digitalisering van de zorg, zowel in het kader van informatie als communicatie. De samenwerking start met het ontwikkelen van drie zorginitiatieven, die worden opgestart binnen Santeon. In de toekomst worden het aantal initiatieven nog uitgebreid, waarbij waardegedreven zorg steeds het uitgangspunt blijft. Digitalisering van de zorg moet namelijk plaatsvinden op grond van zorginhoudelijk argumenten en patiëntbehoeften, en niet enkel met zich op bedrijfseconomische vooruitgang. Eén van de initiatieven betreft een universeel digitaal dataplatform voor IBD-zorg (maagdarmaandoeningen). Met dit dataplatform kan de patiënt thuis zijn meet- en welbevindingsgegevens ingeven via beschikbare apps, onafhankelijk van de leverancier. Het tweede initiatief beoogd het meetbaar maken van de effectiviteit van dure geneesmiddelen bij longkanker. Over de effectiviteit van de combinatie chemo- en immunotherapie is nog weinig bekend, alsook bestaat is geen model voorhanden dat voorspelt of patiënten deze zware combinatie kunnen volhouden. Zilveren Kruis en Santeon werken aan zo’n predictiemodel en gaat de zorguitkomsten uit een gecombineerde behandeling meten. Het derde initiatief draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek voor CVA-patiënten (beroerte). Een goede afstemming tussen het ziekenhuis en de zorgpartners voor de nazorg is van belang. Hier wordt een zorgbundel als bekostingssystematiek geïntroduceerd. 

Voorkomen is beter dan genezen
We kennen de smoesjes allemaal: het regent, vanavond is er een nieuwe aflevering van mijn favoriete serie, of ik moet eerst nieuwe sportschoenen kopen. Beweging is nochtans essentieel voor een goede gezondheid. Je hoeft echt niet meteen een marathon gaan lopen, beginnen met kleine stapjes is ook prima, en dat is nu precies wat het Zilveren Kruis ook bedacht heeft. 

Een digitale coach kan jou helpen met het zetten van die eerste kleine stapjes, bijvoorbeeld in de vorm van de nieuwe app Actify. Deze digitale coach van het Zilveren Kruis helpt je op weg naar een gezonder leven. Want voorkomen is altijd beter dan genezen, toch? 

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.