Vier nieuwe initiatieven voor een betere ouderenzorg in de toekomst

 
22-10-2022

Vier nieuwe initiatieven voor een betere ouderenzorg in de toekomstDe wereld vergrijst en steeds minder mensen werken in de zorg. Ook Nederland ontsnapt niet aan deze trend, en daarom is het tijd om te werken aan andere manieren van ouderenzorg. Maar hoe begin je daar nu aan? Hieronder worden vier lokale initiatieven uitgelicht die aan een betere, toekomstbestendige ouderenzorg werken. 

Domeinoverstijgende samenwerking tussen zorgorganisatie, zorgkantoor en zorgverzekeraar
De Zorgcirkel en zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn sinds begin 2022 een langdurige samenwerking aangegaan voor toekomstbestendige ouderenzorg. Samen kijken ze naar de uitdagingen van nu en de toekomst om zo de ouderenzorg opnieuw in te richten en oplossingen op maat te ontwikkelen. 

Hoe zit die samenwerking nu precies in elkaar? Zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar werken samen in een continue zoektocht naar brede steun en betrokkenheid van regionale partners zoals ziekenhuizen en huisartsen. De voornaamste uitdaging is om binnen de huidige financieringsstromen nieuwe, innovatieve manieren van domeinoverstijgende zorg aan te bieden. De gedachte daarachter is ouderen langer thuis te houden. Door voldoende passende zorg en ondersteuning aan te bieden, blijven mensen langer thuis en wordt vroegtijdige zware zorg vermeden. 

Een concreet voorbeeld dat al uit de samenwerking kwam is Het Buitenhuis. Het Buitenhuis biedt vervangende mantelzorg aan in de vorm van professionele logeeropvang, en dat in samenwerking met onder andere zeven gemeenten. Zo kunnen mantelzorger toch ook even ontzorgd worden en zijn ze gerust dat zorgprofessionals en goed getrainde vrijwilligers even de dagdagelijkse zorg overnemen. 

Betere levering van medicijnen voor ouderen in Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen is ook volop bezig met innovatie in ouderenzorg en heeft een Servicepunt Farmacie geopend. Het Servicepunt Farmacie is een samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuis en apothekers. Oudere patiënten hebben namelijk vaak meerdere behandelaars en de communicatie over geneesmiddelen loopt daarbij niet altijd even goed.

Het Servicepunt Farmacie is met oog op de toekomst opgericht. De zorg kampt met steeds minder zorgverleners en steeds meer zorgvragende ouderen. Door de communicatie over geneesmiddelen te vereenvoudigen, wordt de werkdruk van de zorgverstrekkers toch een klein beetje verlicht. Zorgverzekeraar CZ financiert het project voor de komende drie jaar, maar ook andere zorgverzekeraars kunnen zich aansluiten. Voorlopig blijft het project beperkt tot de regio Zeeuws-Vlaanderen. 

Gezond en Gelukkig oud in Tilburg, ook in 2030 en 2040
Tilburg pakt uit met een nieuwe samenwerkingsagenda voor een betere ouderenzorg in de toekomst. De ouderenzorg staat namelijk voor enkele grote uitdagingen, zoals de toenemende vergrijzing en steeds minder zorgpersoneel. Tilburg is zich bewust dat ouderen ook steeds meer divers zullen zijn met verschillende migratieachtergronden. Ouderen en hun naasten met een migratieachtergrond kunnen andere zorgbehoeften hebben. Daarom voorziet de samenwerking per gemeenschap een sleutelpersoon die in direct contact staat met de ouderen en hun naasten om zo de behoefte van deze mensen beter in kaart te brengen. 

Niet enkel migratieachtergrond is een uitdaging, ook wonen. Drie Tilburgse woningcorporaties zijn gestart met zogenaamde doorstroommakelaars die ouderen begeleiden van een te groot huis naar een kleiner, aangepast huis. 

De partners van deze Samenwerkingsagenda GGoud 2022-2026 zijn: SeniorenRaad Tilburg, KBO-Kring Tilburg, De Zonnebloem, Het Laar, Thebe, Thebe Extra, De Wever, VGZ, CZ, ContourdeTwern, WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos, Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant, PrimaCura en de gemeente Tilburg.

De Schijf van Vijf in de Peelregio
CZ zorgkantoor en zorgorganisatie de Zorgboog hebben afgelopen zomer ook een nieuwe samenwerking opgestart. De komende vijf jaar gaan deze organisaties samenwerken rond vernieuwende ouderenzorg in de Peelregio. Het uitgangspunt van de samenwerking is niet harder werken, maar anders om zo aandacht te kunnen geven aan alle cliënten én blijvend werkgeluk van medewerkers te voorzien. Daarvoor heeft de Zorgboog de Schijf van Vijf ontwikkeld: 1) Wat kan en wil een cliënt zelf nog en wat kunnen wij hen leren? 2) Welke hulpmiddelen kunnen er worden ingezet? 3) Wat kan familie of mantelzorg? 4) Wat kan het sociale netwerk (de community) of wat kunnen andere instanties? 5) Wat kan de Zorgboog professional hieraan toevoegen?

CZ zorgkantoor en zorgorganisatie de Zorgboog begint alvast met drie projecten om vorm te geven aan de doelstellingen van de Schijf van Vijf. Ze voorzien een mobiel geriatrisch team, ambulante geriatrische revalidatie en hulp aan vernieuwende woonconcepten met vorming van gemeenschappen rond ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven. 

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.