Vrije artsenkeuze niet altijd gegarandeerd maar voor verzekerden wel van groot belang

 
28-02-2017

Vrije artsenkeuze niet altijd gegarandeerd maar voor verzekerden wel van groot belangDe Nederlandse Zorgautoriteit, hierna afgekort als Nza, is door stichting Zorghuis aangeschreven over de beperking van de vrije artsenkeuze die gevonden wordt in de polissen van veel grote zorgverzekeraars. De Nza wordt door de stichting verzocht tot handhaving van de wet, aangezien vrije artsenkeuze volgens de wet altijd dient te worden aangeboden. Stichting Zorghuis stelt zich tot doel de belangen van zorgconsumenten te behartigen. Haar speerpunten zijn het behoud van vrije artsenkeuze en het informeren van zorgconsumenten.

Een ander punt van wrevel waar Zorghuis de aandacht van de Nza voor vraagt, is dat volgens veel polissen een verzekerde toestemming nodig heeft van zijn of haar zorgverzekering wanneer diegene van plan is een zorgverlener te kiezen die niet-gecontracteerd is. Volgens de stichting is deze verplichting tot het vragen van toestemming eveneens onwettelijk. Een zorgverzekeraar mag daarnaast geen enkele druk uitoefenen op de keuze van zorgverlener van de verzekerde.

Voor verzekerden is de vrije artsenkeuze in ieder geval erg belangrijk, zo bleek uit Nupanel. Het door Nu.nl en overheidsadviesbureau Necker van Naem georganiseerde panel werd ingevuld door om en nabij 10000 mensen. 60% van hen vindt vrije artsenkeuze belangrijker dan een lagere premie, ondanks dat dit bij wet gegarandeerd zou moeten zijn. 30% vindt een lagere premie belangrijker dan vrije artsenkeuze. 25% is bereid tot verhoging van de premie als daar vrije artsenkeuze voor verkregen wordt, al is die bereidheid maar voor een verhoging van 1% tot 5%. Maar 1% zou meer dan 20% verhoging acceptabel vinden voor hetzelfde. 50% is helemaal niet bereid tot het betalen van meer premie voor vrije artsenkeuze.

Verder bleek uit het onderzoek dat 80% vindt dat er een limiet gesteld zou moeten worden aan de reclame-uitgaven door zorgverzekeraars. Daarnaast is 25% van mening dat de overheid zich niet dient te bemoeien met de inhoud van zorgpolissen.

Tevens bleek dat er vorig jaar minder mensen zijn gewisseld van zorgverzekeraar dan het jaar daarvoor. Het aantal overstappers daalde met 4%, van 17% naar 13%. Van deze groep wisselde 60% om financiële redenen van zorgverzekeraar, 25% om de collectiviteitskorting en 23% dacht bij een nieuwe verzekeraar betere polisvoorwaarden aan te treffen.

Bijna negen op de tien mensen stapten dus niet over. De belangrijkste reden om bij dezelfde zorgverzekeraar te blijven is voor 39% tevredenheid over de service en voor 23% tevredenheid over de polisvoorwaarden. De collectiviteitskorting is voor bijna een kwart, 24%, reden genoeg honkvast te zijn. Echter, 18% stapt niet over uit gemakzucht en 17% stapt niet over omdat ze het moeilijk vinden polissen te vergelijken.

Tenslotte kwam uit het panel naar voren dat 80% het eigen risico niet heeft verhoogd met een vrijwillig deel. Een op de tien verhoogde daarentegen het verplichte eigen risico met het maximale vrijwillige eigen risico van €500 tot €885. 20% sloot geen aanvullende verzekering af, de andere 80% sloot ofwel een aanvullende tandartsverzekering af of een andere aanvullende verzekering af of beide. Dit jaar hebben verzekerden tot eind januari de tijd gehad om over te stappen, mits de oude zorgverzekering al was opgezegd.


Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.