Zorgverzekeringspremies kunnen in 2014 omlaag

 
01-10-2013

De verschillende zorgverzekeraars gebruiken de eerste weken van oktober traditioneel om hun premies voor het komende jaar bekend te maken, waardoor een ieder de mogelijkheid heeft om eventueel over te stappen van zorgverzekering. Het ministerie van VWS heeft eerder aangegeven dat de premie met ongeveer €24 omlaag zou kunnen, vanwege de grote winsten die de verzekeraars op dit moment maken. Het is echter de vraag of zij deze winsten inderdaad ‘terug zullen geven’ aan de consument, of dat ze het gebruiken om de reserves verder op te bouwen.

Koopkracht daalt
De koopkracht daalt de laatste tijd hard, waardoor er vanuit verschillende hoeken geluiden opkomen om de premie inderdaad te verlagen. De lasten zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen en de zorg is daar een belangrijke veroorzaker van. Op het moment dat de nominale premie omlaag gebracht wordt zou dit met name de mensen met de laagste inkomens enorm kunnen helpen. De zorgkosten zorgen immers voor een flinke hap uit het budget, iets dat dan een stukje kleiner kan worden. Het lijkt erop dat de roep vanuit de samenleving zo groot is, dat de zorgverzekeraars dit bijna niet volledig kunnen negeren.

Grote winsten verzekeraars
Tegenover de lastenverzwaringen voor consumenten staat namelijk een enorme winst voor de verschillende verzekeraars. In totaal heeft men het afgelopen jaar ongeveer €1,4 miljard euro verdiend, wat betekent dat er ongeveer €100 per verzekerde is verdiend. Met name de ziekenhuisuitgaven vallen steeds een beetje lager uit, waardoor de kans groot is dat de verzekeraars ook dit jaar weer een flinke winst zullen maken. De reserves bij de verzekeraars zijn al groot, waardoor het geld in principe kan worden teruggegeven aan de consument.

Reserves opbouwen
De verzekeraars geven echter aan dat zij verwachten dat de kosten en risico’s de komende jaren flink toe zullen nemen, waardoor het verstandig is om nu wat meer geld achter de hand te houden. Zij geven daarom aan dat ze voorlopig niet van plan zijn om de premie flink omlaag te brengen en een deel van de winst terug te geven aan de consument. Het lijkt er wat dat betreft op dat we geen spectaculaire dalingen hoeven te verwachten. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat er ook geen grote stijgingen in het verschiet liggen. Wat dat betreft lijken de zorgkosten te stabiliseren, nog altijd een welkome uitkomst in vergelijking tot vele andere vormen van lastenverzwaringen.

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.