Veel onduidelijkheid over soort zorgverzekering bij verzekerden

 
12-12-2016

Veel onduidelijkheid over soort zorgverzekering bij verzekerdenZorgverzekeraar OHRA gaf onderzoeksbureau CustomerMatch de opdracht te onderzoeken waar consumenten naar op zoek zijn als het gaat om zorgverzekeringen. Het onderzoek toont aan dat 81% van de ondervraagden vrije zorgkeuze zeer belangrijk vinden. De garantie van een volledige vergoeding van de gemaakte zorgkosten wordt door 82% van de ondervraagden eveneens als zeer belangrijk aangemerkt.

Er bestaan verschillen tussen zorgverzekeraars bij het vergoeden van zorgkosten van cliënten die gekozen hebben voor de restitutiepolis. Zorgverzekeraars worden geacht een vergoeding uit te betalen die marktconform is, ook bij zorgverleners met wie nog geen contract is afgesloten. Echter, sommige zorgverzekeraars hanteren een eigen, afwijkende standaard om te bepalen wat marktconform is. Zo kan het voorkomen dat cliënten ondanks hun restitutiepolis achteraf nog bij moeten betalen.

Uit het onderzoek bleek dat 30% van de ondervraagden een restitutiepolis heeft met een 'vrije zorgkeuze', maar dat slechts 8% van de ondervraagden een zuivere restitutiepolis heeft met een 'volledig vrije zorgkeuze' (bijv. OHRAONVZ en PNOzorg) waarbij er geen risico is voor eigen bijbetaling achteraf. Het onderzoek gaf hiermee blijk van grote onduidelijkheid onder consumenten, aangezien 75% van de ondervraagden dacht een verzekering met vrije zorgkeuze te hebben. Het onderzoek rapporteerde verder dat 62% van de ondervraagden niet precies weet hoe men verzekerd is en dat kennis over begrippen als budget-, restitutie-, combinatie- en naturapolis tekort schiet.

De Nederlandse Zorgauthoriteit, hierna afgekort als NZa, heeft, om bovenstaand per 2017 te voorkomen, de regelgeving veranderd. Een zorgverzekeraar mag niet langer een vergoeding uitbetalen die lager is dan het marktconforme tarief, wanneer het een restitutiepolis betreft. Dit mag wel wanneer het om een naturapolis gaat. Bij een naturapolis wordt alleen zorg die verleend wordt door gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed, anders bestaat het risico van bijbetalen. Een marktconform tarief wordt gedefinieerd als 'het redelijke tarief dat een niet gecontracteerde zorgverlener in rekening brengt' en de NZa streeft er naar dit als universele standaard te handhaven. Een gevolg van de nieuwe regelgeving is, naast afgenomen verwarring onder cliënten, waarschijnlijk dat de premieverschillen tussen de natura- en restitutiepolissen zullen toenemen.

Reacties

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.